Colors etc.

1.O-6.O, 1.A

primary, secondary, tertiary colors = základní, sekundární, terciární barvy
Source: artyfactory.com
Více o barvách v sekci Art – Colors

 

gradation chart = “stínování valérem”, “šedá škála”
Source: wetcanvas.com

Advertisements

Comments are closed.