Printmaking

Etching (Czech: Lept)

Dry Point (Czech: Suchá jehla

Linocut (Czech: Linoryt)

Books – Gutenberg

Laser Printers

Ink Printers

 How do they do it? Books (Jak to dělají? Knihy)

How it’s made? Cards  (Czech: Jak se dělají karty)

Post Stamps (Czech: Poštovní známky)

Advertisements