Orbis Pictus

English with J. A. Comenius 🙂

This is just for fun! No learning of these old word forms!

Podívejte se, jaké nároky na studenty měl Jan Amos Komenský. Všimněte si odlišností tvarů slov od současné angličtiny.

Pro studijní účely se vždy musíte podívat, jaký má tvar slovo dnes! Nelze se na Komenského spolehnout! 🙂

Nepoužívá se he goeth, dnes je he goes, není již he hath, dnes je he has atd… Podstatná jména nemají již velké písmeno…

Nechci vás plést, nenutím to číst! Pokud Komenského využiji o hodině, přepíši pasáže do současné angličtiny.

Pokud chcete najít současné učebnice zaměřené na slovní zásobu…

…pak doporučuji učebnice typu Boost Your Vocabulary (toto je od nakladatelství Pearson Longman).

Části Orbis Pictus převzaty z digitalizovaných materiálů projektu Gutenberg www.gutenberg.org .

Přístupné na adrese: http://www.gutenberg.org/files/28299/28299-h/28299-h.htm 

Advertisements